Quảng Cáo

Tại sao chọn Nowgoal

200.000 + người dùng hoạt động hàng ngày

Chúng tôi có cơ sở người dùng chính xác ở nhiều quốc gia, người dùng hoạt động hàng ngày > 200.000.

DANH TIẾNG

Số lượng người dùng của chúng tôi đang tăng lên nhanh chóng, chúng tôi cũng dành nhiều nguồn lực để quảng cáo và cố gắng hết sức để làm cho quảng cáo của bạn có giá trị hơn.

30 phút + hơn 30 phút mỗi ngày

Hầu hết khách truy cập của chúng tôi trực tuyến hơn 30 phút mỗi ngày.

Liên hệ quảng cáo:

E-mail: [email protected] Skype:henry_nowgoal