Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này (“www.nowgoal3.com”), bạn được coi là chấp nhận các điều khoản sau:

1. Trong quá trình chuẩn bị trang web này, nowgoal3.com nỗ lực cung cấp thông tin mới nhất, chính xác và rõ ràng nhất cho công chúng. Tuy nhiên, lỗi vô ý trong thông tin có thể xảy ra. Cụ thể nhưng không giới hạn bất cứ điều gì ở đây, trang web từ chối mọi trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý (dù là ngoài hợp đồng, hợp đồng hay hình thức khác) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ bất kỳ sự thiếu chính xác, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy nào có thể có trong trang web này. Người dùng có trách nhiệm xác minh bất kỳ thông tin nào trên nowgoal3.com trước khi dựa vào thông tin đó. nowgoal3.com bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật thông tin có trong trang web này mà không cần thông báo trước. Trang web cũng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc phù hợp với mục đích của thông tin có trong trang web này. Nếu bạn nghi ngờ về nội dung, có thắc mắc về thông tin được cung cấp ở đây, nhận thấy lỗi hoặc thiếu sót hoặc tin rằng thông tin được cung cấp trong trang web này có thể được trình bày rõ ràng hơn, vui lòng truy cập trang này và gửi nhận xét và/hoặc đề xuất của bạn cho chúng tôi.

2. Các bên thứ ba có thể tuyên truyền sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của thông tin công khai của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không tham gia vào việc kinh doanh giữa bạn và bên thứ ba. nowgoal3.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra.